شهر با درخت زنده است بیایید همه با هم بیاد هر شهید درختی بکاریم
کاهش مصرف سموم به 1/5 مصارف سال های گذشته با اجرای فنی عملیات هرس مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

با توجه به مضرات مصرف سموم در محیط شهری و هزینه های خرید آن، واحد آموزش و تحقیقات سازمان پارکها و فضای سبز پس از مطالعات و بررسی های پژوهشی اقدام به کاهش میزان هرس درختان و خودداری از هرس شدید درختان نمود.

 

به دلیل عدم رویش جوانه های جدید در این روش در مقطع هرس که موجب جذب انواع آفات مکنده از جمله شته در فصل بهار می گردد، مصرف سموم به 1/5 مصارف سال های گذشته رسیده است.

 

لازم بذکر است در گذشته به دلیل هرس شدید درختان که موجب رویش جوانه های جدید بر روی مقطع هرس میشد، در فصل بهار هجوم انواع آفات بر روی درختان مشهود بود که موجب مصرف بالای سم می گردید.

 

روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بروجرد
 

راهنمای اصلی

حدیث روز

Designed & Developed by: Sepanta Group Team.