شهر با درخت زنده است بیایید همه با هم بیاد هر شهید درختی بکاریم
نظافت آبنمای بلوار تختی مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

در ادامه عملیات نظافت و لجن گیری آبنماهای سطح شهر، سازمان پارکها و فضای سبز عملیات نظافت، لجن گیری و شستشوی آبنمای طولی بلوار تختی را به اجرا در آورد.

 

 

 

 

 

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بروجرد

 

راهنمای اصلی

حدیث روز

Designed & Developed by: Sepanta Group Team.