شهر با درخت زنده است بیایید همه با هم بیاد هر شهید درختی بکاریم
کاشت قطعات چمن منتقل شده از میدان امام (ره) در لاین کندرو بلوار امام (ره) مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

با توجه به شروع عملیات اجرایی پروژه تقاطع غیر هم سطح میدان امام (ره) و برداشت بخشی از چمن های این میدان جهت آزادسازی حریم پروژه مذکور، سازمان پارکها و فضای سبز بمنظور جلوگیری از اتلاف این چمن ها، آنرا به لاین کندرو میدان امام(ره) حدفاصل میدان امام(ره) تا ابتدای خیابان 20 متری اباذر منتقل و مورد کشت و کار قرار داد. که با این عمل ضمن جلوگیری از اتلاف چمن های یاد شده و صرف جویی در هزینه ها منظر زیبایی در مسیر بلوار ایجاد خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بروجرد

 

راهنمای اصلی

حدیث روز

Designed & Developed by: Sepanta Group Team.