شهر با درخت زنده است بیایید همه با هم بیاد هر شهید درختی بکاریم
کنترل روشنایی فضاهای سبز شهری مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

با توجه به اینکه یکی از کارهای سازمان پارکها و فضای سبز در حوزه تاسیسات فضای سبز، رسیدگی و بروزرسانی بخش روشنایی این فضاها می باشد، سازمان پارکها عملیات تعمیر و تعویض  حباب های آسیب دیده و لامپ های سوخته چراغ های زینتی بلوارهای شهید صارمی، بلوار 45 متری شهرداری و بهار به اجرا درآورد .

 

 

روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بروجرد

 

راهنمای اصلی

حدیث روز

Designed & Developed by: Sepanta Group Team.