شهر با درخت زنده است بیایید همه با هم بیاد هر شهید درختی بکاریم
ادامه عملیات هرس سبک درختان در سطح شهر مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

در ادامه عملیات هرس و سبک سازی درختان زینتی در بلوارها، سازمان پارکها و فضای سبز عملیات هرس درختان را در بلوارهای سطح شهر به اجرا درآورد. همچنین فرم دهی ترون های مسیر بلوارها و سرزنی ترون ها در بلوار آیت الله کاشانی شمالی حدفاصل مسیر 5  طبقه تا ابتدای خیابان رودکی بمنظور جوان سازی ترون ها، آزاد کردن فضای اطراف گیاهان جهت اجرای عملیات شخم زنی، نظافت، هوادهی و اعمال مواد غذایی به انجام رسید.

 

 

 

 

 

 

روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بروجرد

 

راهنمای اصلی

حدیث روز

Designed & Developed by: Sepanta Group Team.