شهر با درخت زنده است بیایید همه با هم بیاد هر شهید درختی بکاریم
شخم پائیزه و بیل زنی خاک بلوارها مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

در راستای اجرای عملیات پائیزه از جمله خروج گلهای فصلی قدیمی و هوادهی خاک بلوارها، سازمان پارکها و فضای سبز با برنامه ریزی، بیل زنی و شخم خاک بلوارها را در سطح شهر به انجام رساند.


لازم بذکر است با انجام این عمل ضمن هوادهی خاک، سرمای پائیزه-زمستانه موجب نابودی تخم آفات موجود در خاک و بقایای علف های هرز خواهد شد.

 

 

روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بروجرد

 

راهنمای اصلی

حدیث روز

Designed & Developed by: Sepanta Group Team.