شهر با درخت زنده است بیایید همه با هم بیاد هر شهید درختی بکاریم
جمع آوری برگ های درختان از سطح معابر مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

با توجه به ریزش برگ درختان در فصل پائیز و در پیش بودن بارندگی ها، سازمان پارکها و فضای سبز ضمن جمع آوری برگ های ریخته شده، بمنظور جلوگیری از مسدود شدن کانال های آب، برگ های مذکور را جهت تولید خاک برگ به نهالستان های تحت پوشش منتقل می نماید.

 

 

روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بروجرد

 

راهنمای اصلی

حدیث روز

Designed & Developed by: Sepanta Group Team.