شهر با درخت زنده است بیایید همه با هم بیاد هر شهید درختی بکاریم
بیل زنی بلوارها و باغچه ها بمنظور کاشت گلهای فصلی مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

در راستای آماده سازی باغچه های گل فصلی در سطح مناطق ، سازمان پارکها و فضای سبز عملیات بیل زنی ، هوادهی و نرم کردن خاک باغچه های گل فصلی در سطح شهر را برنامه ریزی و به اجرا درآورد.

 

 

روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بروجرد

 

راهنمای اصلی

حدیث روز

Designed & Developed by: Sepanta Group Team.