شهر با درخت زنده است بیایید همه با هم بیاد هر شهید درختی بکاریم
حذف علف های هرز در سطح بلوارهای شهر مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

در ادامه مبارزه با علف های هرز و بمنظور شادابی گیاهان زینتی، مبارزه فیزیکی و حذف علف های هرز در سطح بلوارهای شهر توسط سازمان پارکها و فضای سبز انجام و بقایا و ضایعات گیاهان نیز جمع آوری شد.

 

 

روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بروجرد

 

راهنمای اصلی

حدیث روز

Designed & Developed by: Sepanta Group Team.