شهر با درخت زنده است بیایید همه با هم بیاد هر شهید درختی بکاریم
ترمیم درختان کهنسال حاشیه معابر شهری مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

سازمان پارکها و فضای سبز به عنوان متولی حفظ و نگهداری درختان محیط شهری با بررسی های فنی، با استفاده از مواد ترکیبی و قارچ کش اقدام به شناسایی و احیاء درختانی می نماید، که بر اثر عوامل طبیعی دچار مشکلاتی از قبیل آسیب در تنه درخت گردیده اند.

 

 

روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بروجرد

 

راهنمای اصلی

حدیث روز

Designed & Developed by: Sepanta Group Team.