شهر با درخت زنده است بیایید همه با هم بیاد هر شهید درختی بکاریم
جمع آوری برگ درختان از سطح پارکها و معابر شهری مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

بمنظور جلوگیری از مسدود شدن کانال های آب و همچنین استفاده از برگ درختان در تهیه کودهای گیاهی و خاک برگ ، سازمان پارکها و فضای سبز عملیات جمع آوری و حمل و دپو برگ های درختان از سطح معابر و پارکها و انتقال به نهالستان را به اجرا درآورد.

 

 

 

 

 

 

 

 

روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بروجرد

 

راهنمای اصلی

حدیث روز

Designed & Developed by: Sepanta Group Team.