شهر با درخت زنده است بیایید همه با هم بیاد هر شهید درختی بکاریم
شروع کاشت قلمه های درختچه های زینتی در نهالستان مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

با آغاز فصل پائیز و شروع فعالیت های مربوط به بخش تولیدات گیاهی سازمان پارکها و فضای سبز ضمن آماده سازی بسترهای کاشت قلمه در گلخانه های نهالستان تحت پوشش این سازمان با برنامه ریزی در حال حاضر قلمه گیری از انواع درختچه های زینت و کاشت آن در سکوهای کشت را به اجرا درآورد. لازم بذکر است این قلمه ها پس از ریشه دار شدن به بستر کشت دوم منتقل و پس از رشد کافی جهت مصارف فضای سبز در سطح پارکها کاشته می شوند و در نهایت با تولید این گیاهان موجب صرفه جویی در تهیه و خرید آن خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بروجرد

 

راهنمای اصلی

حدیث روز

Designed & Developed by: Sepanta Group Team.