شهر با درخت زنده است بیایید همه با هم بیاد هر شهید درختی بکاریم
شخم زنی پائیزه و بیل زنی خاک بلوار شهید بهشتی مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

در راستای اجرای عملیات پائیزه، سازمان پارکها و فضای سبز شخم پائیزه و بیل زنی بلوار شهید بهشتی حدفاصل میدان نواب تا میدان شهید بهشتی را با هدف هوادهی خاک، مقابله با زمستان گذرانی آفات و بیماری های گیاهی، حذف علف های هرز و تقویت خاک این بلوار به اجرا درآورد.

 

 

روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بروجرد

 

راهنمای اصلی

حدیث روز

Designed & Developed by: Sepanta Group Team.