شهر با درخت زنده است بیایید همه با هم بیاد هر شهید درختی بکاریم
بسترسازی و کاشت گلهای فصلی در بلوار امام (ره) مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

با ادامه عملیات کاشت گلهای فصلی در سطح شهر، سازمان پارکها و فضای سبز با هدف منظرسازی مبادی ورودی شهر، عملیات بسترسازی، بیل زنی و سپس انتقال و کاشت نشاء گلهای فصلی را در بلوار امام خمینی (ره) حدفاصل ابتدای خیابان 20 متری اباذز تا میدان امام خمینی (ره) را به اجرا درآورد.

 

 

 

 

 

 

روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بروجرد

 

راهنمای اصلی

حدیث روز

Designed & Developed by: Sepanta Group Team.