شهر با درخت زنده است بیایید همه با هم بیاد هر شهید درختی بکاریم
عملکرد آماری کاشت گیاهان زینتی طی ۲ ماه گذشته توسط سازمان پارکها و فضای سبز مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

کاشت نشاء گلهای فصلی زمستانه-بهاره (بنفشه و ...) به تعداد ۱۵ هزار جعبه در باغچه های گل فصلی سطح بلوارها، میادین، پارکها و ...ز

کاشت ۱۵ هزار گلدان کلم زینتی و گل داوودی در باغچه های سطح بلوارها، میادین و پارکها و ....

 

 

روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بروجرد

 

راهنمای اصلی

حدیث روز

Designed & Developed by: Sepanta Group Team.