شهر با درخت زنده است بیایید همه با هم بیاد هر شهید درختی بکاریم
عملکرد آماری جمع آوری و حمل برگ های درختان و ضایعات گیاهی مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

از ابتدای شروع فصل پائیز و برگریزان ، سازمان پارکها و فضای سبز عملیات جمع آوری و حمل 375 سرویس برگ و ضایعات گیاهی را از سطح پارک ها و بلوارها و میادین به اجرا درآورده است.

 

خاطر نشان می شود برگ های جمع آوری شده، جهت تولید کودهای گیاهی به نهالستان های تحت پوشش سازمان منتقل شده است.

 

 

روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بروجرد
 

راهنمای اصلی

حدیث روز

Designed & Developed by: Sepanta Group Team.