شهر با درخت زنده است بیایید همه با هم بیاد هر شهید درختی بکاریم
اجرای عملیات زمستانه حفظ و نگهداری پارکهای سطح شهر مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

با توجه به اینکه یکی از امور حفظ و نگهداری فضای سبز شامل عملیات زمستانه می باشد، سازمان پارکها و فضای سبز بر اساس تقویم حفظ و نگهداری هم اکنون عملیات بیل زنی باغچه ها، خشکه زنی و هرس درختچه ها و حاشیه زنی و مبارزه با علف های هرز و ایجاد تشتک آبگیر درختان در سطح پارکهای شهری را به اجرا درآورد.

 

 

 

 

 

روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بروجرد

 

راهنمای اصلی

حدیث روز

Designed & Developed by: Sepanta Group Team.