شهر با درخت زنده است بیایید همه با هم بیاد هر شهید درختی بکاریم
فرم دهی درختان سوزنی برگ مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

در راستای زیباسازی منظر و فضای سبز شهری، سازمان پارکها و فضای سبز فرم دهی درختان سوزنی برگ در سطح پارکها را به اجرا درآورد. لازم بذکر است کلیه عملیات هرس فرم این درختان توسط پرسنل متخصص و ماهر سازمان به انجام رسیده است.

 

 

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بروجرد

 

راهنمای اصلی

حدیث روز

Designed & Developed by: Sepanta Group Team.