شهر با درخت زنده است بیایید همه با هم بیاد هر شهید درختی بکاریم
بیل زنی و شخم خاک بلوارها مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

با توجه به اینکه فصل زمستان و بخصوص یخبندان های روزهای اخیر عامل بسیار مهمی در مبارزه با زمستان گذرانی آفات گیاهی می باشد، سازمان پارکها و فضای سبز عملیات بیل زنی و زیر و رو کردن خاک بلوارهای سطح شهر را با هدف نفوذ سرما و یخبندان به عمق خاک و انهدام تخم و لارو آفات گیاهی برنامه ریزی و به اجرا درآورد.

 

 

 

 

 

روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بروجرد

 

راهنمای اصلی

حدیث روز

Designed & Developed by: Sepanta Group Team.