شهر با درخت زنده است بیایید همه با هم بیاد هر شهید درختی بکاریم
طرح تعویض و نوسازی تصاویر مطهر شهدا در بلوارهای سطح شهر مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

با توجه به گذشت زمان و تغییرات حاصل از شرایط جوی (سرما، گرما و ...) تمثال نصب شده شهدا در بلوارهای سطح شهر، نیاز به تعویض و نوسازی داشته که پس از هماهنگی های انجام گرفته با نهادهای ذیربط، طرح تعویض و نوسازی تصاویر مطهر شهدا در سطح بلوارهای شهر به اجرا درآمد.

در حال حاضر و در این فاز از اجرای طرح، عملیات نصب تصاویر جدید در بلوار آیت الله کاشانی به اجرا درآمد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راهنمای اصلی

حدیث روز

Designed & Developed by: Sepanta Group Team.