شهر با درخت زنده است بیایید همه با هم بیاد هر شهید درختی بکاریم
مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

 

توسعه فضای سبز کوششی است برای ساخت محیط و فضایی که در آن مفهوم شهروندی ، رابطه انسان با طبیعت و آسایش جسم و جان شهروندان در آن پا می گیرد و دوام و قوام می یابد. بنابراین گسترش فضاهای سبز شهری بعنوان بخش جدایی ناپذیر از معیارهای شهر سالم است. در این راستا سازمان پارک ها و فضای سبز بروجرد تلاش می نماید تا با اتکا به خداوند متعال و بهره گیری از امکانات و توانایی های خود چهره فضای سبز شهر را دگرگون سازد و فضاهای سبز شهری را بعنوان ریه های تنفسی شهر حفظ و نگهداری و تقویت نماید. امید که در این جهت با بهره گیری از توان تخصصی پرسنل تحت پوشش همشهریان عزیز یاریمان نمایند تا شهری سرسبز و زیبا برای خود و آیندگان بسازیم.

 

 

راهنمای اصلی

حدیث روز

Designed & Developed by: Sepanta Group Team.